Kategorier
Omtalar

Vi såg deg

Vi har overvåka den nye produksjonen til det nye kompaniet i Bergen: Hennes Majestet.

del 1 del 2 del 3

 

Du ser megAv: Teaterkompaniet Hennes Majestet – Tekst: Emma Helene Heggdal i samarbeid med Helena Wik og Marie Kallevik Straume – Aktørar:  Helena Wik og Marie Kallevik Straume – Rettleiande regissør: Petter Næss.

Har tidlegare vorte synt på Cornerteateret (Bergen) og TOU Scene (Stavanger)
Framsyningar i Trondheim: Kulturesenteret ISAK 17.–18. november kl. 19.30
Framsyningar i Bergen: DNS 8.–12. desember

– Ragnhild og Ingrid