Kategorier
Lengre tekstar

Frontal+kosmisk=sant

Trendanalyse: Kva er greia med å opne opp scenerommet mot slutten av framsyninga?