Kategorier
Kvardagsglimt

Ventetida er over

Frontlosjen.com har vore på ferie, dette har vi gjort i mellomtida.

Dette har vi gjort medan frontlosjen.com var på ferie.

04f47fd0923a11e3b2f812327576b0a2_8
Ledd høgt av ei episk melding av valtala til Siv; fantastisk lesning skrive av Klaus Hagerup i det nyaste Shakespeare og teatertidsskriftet.

sofasov
Tatt ein blund.

bf7a38dc925211e3a8ae12f4568575a3_8
Bladd i bøker om vår favorittskodespelar.

rocheim
Vore på kjærleiksimpro på Rockheim med denne gjengen.

sexe symbole

sprayboks
Tydd til alternative publikasjonskanalar.

254e3e6695a911e383540ecfd491957a_8
… og satt seg ved eit bord med mikrofon. Heldigvis var det andre som prata i den.

IMAG2524
Hengt med denne gjengen. Fordi Heiner Müller er framleis kul.

1779968_10152238908969184_1245788844_n
Bivåna folkeleg underhaldning av flink fiolin-syster, saman med gamal studiekamerat. Takk for triveleg impulsmøte, Line!

kjøkkensov
Kvilt litt.

1aa0995a9a0911e38db61239848d3214_7

Furta over at frontlosjen.com har vore på vinterferie.