Frontlosjen er Bergens sjølvutnemnte scenekunstsupportarar. Fordi eit godt miljø bidreg til betre kunst!

Frontlosjen.com vart skipa av teatervitarane Ragnhild Gjefsen og Ingrid Saltvik Faanes vinteren 2012. Vi jobbar aktivt med å støtte opp om og synleggjere breidda i scenekunstfeltet.