The Fourth Stage

Put out the light tek deg inn i ei verd kor tekst blir til lyd, lyd blir til rørsle, rørsle blir til lys, lys blir til song og døden talar for livet. Det finnes ingen motsetnadar her.

Put Out the Light

Laurdag 24. februar kl. 18.30 i Søylesalen
Varighet: ca. 35 min.

An object is not so attached to its name that one cannot find for it another one which is more suitable.

– René Magritte

The Fourth Stage

Korleis forheld vi oss til døden? Korleis kavi snakke om noko som inge levande har opplevd? Kva språk skal vi nytte for å omtale det som ligg utanfor språket sine grensar?

The Fourth Stage vil gi døden et nytt navn. Framsyninga sett saman fleire subjektive synspunkt på dauden. Nokre av dei stemmane kjem fra forfattarar som Langston Hughes, Emily Dickinson, Irvin Yalom og Patricia de Martlaere. Andre tankar er samla inn fra kompaniet sine bekjente, eller generert ved frie assosiasjonar. Saman lagar dei stemmane en collage som beveger seg mot en forståing av det uforståelige.

Put out the light tek deg inn i ei verd kor tekst blir til lyd, lyd blir til rørsle, rørsle blir til lys, lys blir til song og døden talar for livet. Det finnes ingen motsetnadar her.

Medverkande: Av og med: Mirte Bogaert og Vincent Stephen, scenografi/kostyme og lysteknikk: Randiane Sandboe

Om kompaniet
The Fourth Stage er et bergensbasert scenekunstkompani som består av dansaren Mirte Bogaert og musikaren Vincent Stephen. Dei skapar eit tverrfagleg uttrykk som utfordrar og kombinerer tradisjonelle formar innan scenekunst. Sidan kompaniet vart etablert i 2016 har dei hatt residensar i både inn- og utland. Deira første framsyning, All The Wave Was In A Flame, hadde premiere mars 2017

Put Out The Light er utviklet i nært samarbeid med kunstner og scenograf Randiane Sandboe og framsyninga er produsert i samarbeid med Frontlosjefestivalen og Bergen Dansesenter. Produksjonen er støtta av Bergen kommune og FFUK.

Om Frontlosjefestivalen – Program 2018 – Billettar

Facebook Page Frontlosjen

Følg festivalen i sosiale media:

unnamed-3Instagram-Logosnapcodeunnamed

Brukarnamn: frontlosjen

// mjøling av eiga kake // frontlosjefestivalen er bloggen sitt eiget initiativ