Kategorier
Frontlosjefestival

Festival-UFO: Kvadratteatret

Kvadratteatret har Frontlosji på årets festival. Her gir kompanimedlem Haflidi oss svar på kva vi kan vente oss når UFOen deira landar på Cornerteateret 22. februar.

Frontlosjefestivalen 2018 har tatt inn Kvadratteatret i Frontlosji, noko som tyder at kompaniet vil ha prøver på Cornerteateret ei vekes tid fram mot festivalen. Da skal dei jobbe fram ei arbeidsvinsing, eller eit uferdig objekt, av sin nyaste produksjon, med arbeidstittelen Allegro for to. Vi har snakka med kompanimedlem Haflidi Arnar Haflidison om bakgrunnen hans og kva vi kan vente oss når UFOen til kompaniet landar Cornerteateret torsdag 22. februar.

Du har utdanna deg ved HiNT, kvifor valgte du fysisk teater?
Det var vel litt tilfeldig, men det har vært en nyttig utdanning som har gitt meg verktøy når gjelder skuespillerfaget og det å lage egne ting.

Korleis oppsto Kvadratteatret, og kva type framsyningar lagar de?
Kvadratteatret startet med at vi på siste året i utdanningen ble delt i grupper som skulle ut på en turné i nærområdet. Vi var tre fra klassen som måtte lage noe vi kunne vise på denne turneen, og vi fant ut at vi fungerte bra sammen som gruppe. Da vi så flyttet til Oslo fikk vi et medlem til, og da var vi endelig fulltallig.

De har allereie hatt premiere på ei framsyning her i Bergen, nemleg Krokodilletyven, som gjekk på Akvariet i 2017. Korleis var erfaringane fra den produksjonen?
Det var vår første produksjon som kompani, og det var en morsom prosess å lage forestillingen. Den er basert på barneboken «Krokodilletyven» av Taran Bjørnstad og Christoffer Grav og fabulerer over en virkelig hendelse som hendte på Akvariet. Derfor var det litt stas å få ha premieren vegg i vegg med krokodillene på Akvariet.

Kva handlar den nye produksjonen om?
Den nye produksjonen tar for seg ensomhet.

Kvifor vel de å ha barn og unge som målgruppe?
Å kjenne på ensomhet kan være sårt og vanskelig når man er ung, og derfor vanskelig å snakke om. Vi håper vi kan lage en forestilling som kan åpne for dialog med og mellom barna om ensomhet.

Kva kan publikum vente å sjå under Frontlosjefestivalen?
Vi er ikke helt sikker enda, men vi håper vi kan presentere noe tung og lett om ensomhet på en oppriktig måte.

Når blir premieren på det ferdige verket?
Vi håper å kunne komme tilbake til Bergen med det våren 2019.

Kva ville du ha gjort om du vart bortført av ein UFO?
Jeg ville ha spurt om de kunne tatt meg med til det nærmeste intergalaktiske teateret så jeg kunne sett en forestilling der.

Derfor har vi Kvadratteatret på plakaten

Haflidi har lenge vore engasjert i Immaturus, og vi er veldig glade for at han har teke skodespelarutdanninga ved HiNT og skapa teatergruppa Kvadratteatret slik at han kan bringe kvalitet for både barn og vaksne heim til Bergen.

-Ingrid og Ragnhild

Vi syner Allegro for to i Søylesalen på Cornerteateret torsdag 22. februar kl. 18.30.

Om Frontlosjefestivalen – Program 2018

Følg festivalen i sosiale media:

unnamed-3Instagram-Logosnapcodeunnamed

Brukarnamn: frontlosjen

// mjøling av eiga kake // frontlosjefestivalen er bloggen sitt eiget initiativ

Legg igjen en kommentar