Kategorier
Frå fotoarkivet

Frå fotoarkivet – Ich bin (ein) Berliner(bolle)

Påska er for lengst over, og no er studeringa i full gong att. Nesten. Og som dei flittige teatervitskapsstudentane vi er, held vi danninga ved like også når vi er ute og reiser. Denne gongen er det eit lynkurs i tysk ombord i eit fly på veg til teaterbyen Dickes B attende i 2010.

– Ragnhild