Ansikta bak festivalen

Ingrid Saltvik Faanes | Produsent og kunstnarisk leiar
ingrid(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Konsept, kunstnarleg og fagleg program, produksjon og sodd

Ragnhild Gjefsen | Kunstnarisk leiar
ragnhild(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Konsept, kunstnarleg program og napoleonskake

Line Jensen | Festivalkoordinator FRONTROM
lenny(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Fagleg program og kenguruar

Snorre Mandal | Teknisk leiar
Spør meg om: Teknikk og bart

Maja Bergebakken Sundt | Inspisient
Spør meg om: Køyreplan og nattmat


// mjøling av eiga kake // frontlosjefestivalen er bloggen sitt eiget initiativ