FRONTLOSJEN

Etter fire festivalar, 22 framsyningar, 74 artistar og uante mengder bobler er eventyret Frontlosjefestivalen over.

No går vi i dvale, men hugs:

Draco dormiens nonquam titillandus