Kategorier
Omtalar

Verdas beste revy!

Jubalong er jøglarglede.

Kategorier
Omtalar

Bart er hardt

I desse dagar er det tredje gongen HF-revyen går av staben. Fyrste året gjekk den oss hus forbi, men vi såg den i fjor – og gjett om dei har blitt betre! Fortsett denne framgangen, har HF den beste studentrevyen i Bergen om nokre år (men da er det kanskje berre zombiar att). Fyrst vil […]