Våre vennar: Michaela

Har du satt av datoen for Frontlosjefestivalen: 20.–22. februar 2020? Da får du høve til å møte Michaela Gettwert og sjå hennar framsyning All Frogs are Gay – her kan du bli betre kjent med både framsyninga og kunstnaren.