Kategorier
Festival Hendingar

Min blogg den har tre kantar

OKTOBERDANS: Kjære publikum, vi inviterer dykk til ein avslappa samtale om dans, sjokolademelk og drøymar på Oktoberdans.

Kjære publikum, vi inviterer dykk til ein avslappa samtale om dans, sjokolademelk og draumar.  Vi stiller med gjester frå oktoberdans i tre omgangar, sånn passe tidleg på dagen på Chagall i Vaskerelven.

Fyrste høve til å sjå oss i verkeleg live, er laurdag 20. oktober klokka 11.00. Som namnet tillet, skal de da få møte tre av kunstnarane som bidreg på festivalen:

Miguel Gutierrez/Felix Ott/Dora Budor & Maja Cule

Tips til framsyningar de kan sjå før samtala:

esc ungdomskompani/Felix Ott – The giggeling bunnies
Fredag 19. oktober kl 18.00, Logen teater

Miguel Gutierrez/The Powerful People – And lose the name of action
Fredag 19. oktober kl 21.00, Studio Bergen

Her er forresten Miguel, han kan du møte på laurdag:

Velkommen til Trekant!

– Ragnhild og Ingrid

Og til slutt – sidan dette er ei storslagen hending som går føre seg på høgtideleg æingelsk, legg vi til ei utanlandsk utgåve, sponsa av google:

Dear audience, we invite of you a relaxed conversation about dancing, chocolate milk and dreaming. We provide guests from October dance in three innings, so so early in the day on Chagall in Vaskerelven.

The first opportunity to see us in real life, is Saturday 20th October 11.00. As the name assimilated, they will then have to face three of the artists who contribute to the festival:

Miguel Gutierrez / Felix Ott / Budor Dora & Maja culé

Tips for performances they can see for calls:

esc young company / Felix Ott – The giggeling bunnies
Friday 19 October at 18.00, Logen Theatre

Miguel Gutierrez / The Powerful People – And lose the name of action
Friday 19 October at 21.00, Studio Bergen

 Welcome to the Triangle!

– Ragnhfire and Ingchloride