Kvadratteatret

Allegro for to

Torsdag 22. februar kl. 18.00 i Søylesalen

Allegro for to (arbeidstittel), er ei framsyning som forskar i temaet einsemd med teknikkar frå klovn- og maskespel. Einsam frivillig eller ufrivillig, åleine eller med andre, i kjærleik eller sorg. Kompaniet vil undersøke kva det vil seie å stå utanfor eit felleskap og når det kan bli farlig.

Medverkande: Utøvarar: Henrik Tidemann, Haflidi Arnar Haflidason.

Om kompaniet
Kvadratteatret består av Haflidi Arnar Haflidason, Andrea Jervell, Henrik Tidemann og Andrea Mølmen, som vart ferdigutdanna frå Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag og NSKI høyskole sommaren 2016. Kvadratteatret er eit teaterkompani som produserer framsyningar for ulike målgrupper. Kompaniets første produksjon, Krokodilletyven, hadde premiere hausten 2017.

Frontlosji / UFO
Kvadratteatret har Frontlosji på årets festival. Etter ei vekes intensive prøvar på Cornerteateret vil dei presentere ei arbeidsvisning, eller eit uferdig objekt (UFO), torsdag 22. februar i Søylesalen.

Kvadratteatret har som mål å ha utvikla og produsert ferdig framsyning våren 2019, med premiere i Bergen.

 

Om Frontlosjefestivalen – Program 2018 – Billettar

Facebook Page Frontlosjen

Følg festivalen i sosiale media:

unnamed-3Instagram-Logosnapcodeunnamed

Brukarnamn: frontlosjen

// mjøling av eiga kake // frontlosjefestivalen er bloggen sitt eiget initiativ