Om Frontlosjefestivalen

Festival for fersk scenekunst. I løpet av ei langhelg i februar byr vi på nye framsyningar, seminar og god stemning på Cornerteateret i Bergen. Målgruppa for festivalen er alle i Bergen som likar (eller lurer på om dei kanskje likar) dans og teater.

Frontlosjefestivalen er ein visningsverks-, kunnskaps- og nettverksarena for profesjonelle scenekunstnarar eller konstellasjonar som på sitt vis er i ein etableringsfase. Vår definisjon av å vere i ein etableringsfase er både vid og konkret – det kan vere prosjekt frå nyutdanna kunstnarar, nye konstellasjonar frå nye eller erfarne kunstnarar, ferske kompani, erfarne kunstnarars fyrste soloprosjekt, og liknande. Felles for alle er at dei treng tillit og rom for å vise kva dei har å by på.

DSC05401

VÅRT MANDAT

Nettverksarena

Frontlosjefestivalen er ein brobygger og vi har som mål at deltaking på festivalen skal bidra til å at blir enklare å komme seg eit steg vidare med sitt kunstnariske virke. Vi legg vekt på å invitere bransjefolk for å styrke nettverkdanning.

Kunnskapsarena

Vi har som mål å styrke kunnskap og ferdigheter rundt scenekunstproduksjon hos dei utøvande kunstnarane i festivalen. Derfor tilbyr vi eit fagleg program som speglar frontlosjen sine interesser og bidrar til utvikling og kompetanseheving i bransjen. Med kunnskapsrike, erfarne og inspirerande fagpersonar tilbyr frontlosjefestivalen seminar og kurs som gir dei riktige verktøya for å komme seg opp og fram som kunstnar.

Visningsarena

Eit av våre hovudmål er å synleggjere breidda i scenekunstfeltet i bergensområdet ved å vere eit visningsrom til profesjonelle kunstnarar som er i ein etableringsfase.

Vi skal presentere ny og spennande scenekunst av aktørar i teater-, danse- og performancefeltet.

Vi vil nå ut til publikum som er interesserte i nye kunstuttrykk.

Vi vil gi artistane og kunstnarane høve til å utvikle seg i trygge rammer kor dei har moglegheit til full utfoldelse utan å tenke på det økonomiske og produksjonsmessige rundt visninga av sjølve framsyninga.

Festivalen skal skape eit miljø som dyrkar kunstnarisk inspirasjon og skapar samhald i scenekunstbergen.

Godt miljø skapar god kunst!

KUNSTNARISK VISJON

Frontlosjefestivalen presenterer scenekunst med eit kunstarisk uttrykk som på ulike måtar er representativt for det frie feltet i Bergen. Uansett kven målgruppa er, søker vi produksjonar som utforskar estetikk, tematikk og form på nye måtar.

Vi gir folk ein sjanse på bakgrunn av kunstnarane sitt konsept. Det kan vere vanskeleg å få tillit utan erfaring, og det blir lagt mykje vekt på den enkelte produksjonen heller enn den kunstariske heilskapen. Vi er mest interessert i dei som står bak framsyninga og legg vekt på pågangsmot, klare kunstnariske mål og visjonar og gode konsept. Vi ønsker å fronte folk med planar vi trur på, uavhengig av om vi er direkte i målgruppa for kunsten dei lagar.

Vi vil heller vere ein liten og god festival, og vi jobber for at festivalen kan bli eit kvalitetsstempel å ta med seg vidare i ein kunstnarisk karriere.

LITT HISTORIE

Biennalen Frontlosjefestivalen vart arrangert fyrste gong februar 2016 på Cornerteateret i Bergen. Festivalen blir arrangert uavhengig av bloggen, men har same overordna visjon som frontlosjen.com: å støtte opp om og skape godt miljø for scenekunst.

Etter fyrste festivalrunde har vi fått gode attendemeldingar frå både kunstnarar, publikum og bransjefolk om at dette er eit viktig arrangement for å syne mangfaldet og potensialet scenekunstfeltet i Bergen har.

Desse deltok på Frontlosjefestivalen 2016

Ansikta bak festivalen

Ingrid Saltvik Faanes er festivalleiar og har hovudansvar for alt det organisatoriske. Ragnhild Gjefsen er med på avvikling og alle kunstnariske avgjere.

Begge har mastergrad i teatervitskap og erfaring som produsentar i det frie scenekunstfeltet, i tillegg til å ha nær tilknytning til Bergens scenekunstinstitusjonar.

 

Om Frontlosjefestivalen – Program 2018Program 2016 – Billettar

sponsorlogopanel

// mjøling av eiga kake // frontlosjefestivalen er bloggen sitt eiget initiativ