Ansikta bak festivalen

Ingrid Saltvik Faanes | Festivalleiar og konsept
ingrid(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Konsept, kunstnarleg og fagleg program, produksjon og sodd

Ragnhild Gjefsen | konsept
ragnhild(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Konsept, kunstnarleg program og napoleonskake

Line Jensen | Festivalkoordinator FRONTROM
lenny(a)frontlosjen.com
Spør meg om: Fagleg program og kenguruer